Voice trainer instellen door de logopedist

Toepassing van de app
Geadviseerd wordt om de app al in te zetten in de behandeling zodra de patiënt het adequate stemgeluid kan produceren bij reeksen. Vanaf dat moment kan de ...
Zo, 5 Mrt, 2017 at 11:32 PM
Instellen van de doelluidheid
Zoals vermeld in de ‘Richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson’ 1 spreken parkinsonpatiënten met verstaanbaarheidsklachten meestal te zacht, als gevol...
Zo, 5 Mrt, 2017 at 11:36 PM
Instellen van de doelfrequentie
Zoals vermeld in de ‘Richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson’ hebben parkinsonpatiënten met stemklachten door de rigiditeit van de stemplooien eerde...
Ma, 13 Mei, 2019 at 1:25 PM