Instellingen wijzigen (zonder handleiding)

Hoe verander ik de doelfrequentie?
Ga naar /instellingen/ > /frequenties/ en klik op de +/- knop om de doelfrequentie te verhogen of verlagen
Ma, 2 Dec, 2019 at 12:18 PM
Hoe verander ik het doelvolume?
Ga naar /instellingen/ > /luidheid/ > en klik op +/- om de doelluidheid te verhogen of verlagen
Ma, 2 Dec, 2019 at 12:18 PM
Hoe verander ik de achtergrondkleur?
Ga naar /instellingen / > /achtergrond/ en kies voor een witte of zwarte achtergrond.
Ma, 2 Dec, 2019 at 12:19 PM