Instellingen wijzigen (zonder handleiding)

Hoe verander ik de doelfrequentie?
Ga naar /instellingen/ > /frequenties/ en klik op de +/- knop om de doelfrequentie te verhogen of verlagen
Do, 26 Jul, 2018 at 3:22 PM
Hoe verander ik het doelvolume?
Ga naar /instellingen/ > /luidheid/ > en klik op +/- om de doelluidheid te verhogen of verlagen
Do, 26 Jul, 2018 at 3:23 PM
Hoe verander ik de achtergrondkleur?
Ga naar /instellingen / > /achtergrond/ en kies voor een witte of zwarte achtergrond.
Do, 26 Jul, 2018 at 3:07 PM
Hoe zet ik de live feedback uit?
Ga naar /instellingen/ en maak het schuifje bij /live feedback/ dicht.
Do, 26 Jul, 2018 at 3:15 PM