Ga naar /instellingen/ > /luidheid/ > en klik op +/- om de doelluidheid te verhogen of verlagen