Zoals vermeld in de ‘Richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson’ 1 spreken parkinsonpatiënten met verstaanbaarheidsklachten meestal te zacht, als gevolg van rigiditeit en hypokinesie (hypofunctioneel) 1. Volgens de werkgroep is het niet nodig om de maximale intensiteit van het spreken van een parkinsonpatiënt te meten en is het voldoende om (zonder te forceren)  de optimale luidheid subjectief te beoordelen. Maar omdat één van de doelstellingen van de therapie het vergroten van de luidheid is, kan met het oog op de evaluatie, de intensiteit tijdens spontaan spreken als nulmeting objectief vastgesteld worden met behulp van een dB-meting.

Het instellen van de doelluidheid op de app kan zowel met als zonder dB-meter worden gedaan. Bij het instellen met behulp van een dB-meter vraag je de patiënt een /a:/ aan te houden en je stemt samen af of de luidheid adequaat is. Gebruik de gevonden waarde voor het instellen van de app. Open de instelling ‘luidheid’ en stel de gevonden waarde in. Bij het instellen zonder dB-meter wordt met het aanhouden van een /a:/ en afstemming tussen patiënt en logopedist een minimale dB-waarde ingevoerd. Kleurt de stip na die instelling nog rood dan moet de doelluidheid worden aangepast. De app is zo ontworpen dat dit in stappen van 3 dB gebeurt.