Geadviseerd wordt om de app al in te zetten in de behandeling zodra de patiënt het adequate stemgeluid kan produceren bij reeksen. Vanaf dat moment kan de app kan namelijk gebruikt worden voor het inslijpen van de bedoelde stem. Aangeraden wordt om herhaaldelijk de glijtoon (m.n. van hoog naar laag), de maximale fonatieduur en de reeksen te oefenen. Pas als deze geautomatiseerd zijn en de patiënt dus in staat is deze correct en zelfstandig en met ondersteuning van de app kan uitvoeren, kan overgeschakeld worden naar een hoger trainingsniveau; semi-automatisch taal en uiteindelijk conversaties (zie opbouw in de vernieuwde PLVT-handleiding). Herhaling zorgt ervoor dat de patiënt de app niet als afleiding ervaart, maar als ondersteuning.